Oferuję kompleksowy montaż anten satelitarnych!

Ustawianie anten - Toruń
ZABUDOWA WIELORODZINNA

6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadza obowiązek:

  1. montażu instalacji światłowodowej. Doprowadzenie do każdego mieszkania dwóch włókien światłowodowych
  2. montażu instalacji umożliwiający odbiór cyfrowej telewizji satelitarnej z dwóch pozycji satelitarnych jak również cyfrowej telewizji naziemnej i radia
  3. montaż okablowania miedzianego, koncentrycznego dla potrzeb dostarczenia do mieszkania sygnału telewizji kablowej lub drugiego sygnału telewizji satelitarnej i DVB-T
  4. montażu okablowania miedzianego w postaci dwóch skrętek komputerowych
  5. wydzielenia pomieszczenia teletechnicznego w którym zlokalizowany będzie niezbędny sprzęt instalacyjny
  6. montażu skrzynki teletechnicznej zlokalizowanej w okolicy drzwi wejściowych mieszkania.